Hirek  e-mailkezdőlapkedvencek közé

« vissza

Újabb területeket vonnak be a munkaterületbe
2010-09-26 18:47:07

A Petőfi Sándor utcában 10 parkolóhely helyén csapadékvízcsatornát építenek. Több szakaszon élőrekötik a vizet illetve a gázt. Folytatódik a talajvízsüllyesztés.


A Főtér felújítását végző kivitelező Laki Zrt. tájékoztatása szerint 2010.09.27 – 10.03 között az alábbi munkálatokra számíthatnak:

A burkolatbontás eléri a Coop áruház melletti aszfaltos utat október 3-án. Ideiglenes burkolattal az áruszállítás megoldható lesz október 4-től. Korlátozottan még biztosítható néhány parkoló a Református templom és a Coop előtti területen.
A Petőfi Sándor utcában mintegy 37 m-es szakaszon az útmentén lévő parkolók helyén csapadékvíz csatornát kell építeni. Ez kb. 10 parkolóhelyet vesz el az autók elől, valamint át kell vágni a Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló bejáratát is, de itt a behajtás nehézfedlappal biztosított lesz. A csőfektetés, takarás után helyre is áll a közel eredeti közlekedési és parkolási állapot.

Folytatódik a talajvízsüllyesztés a Coop áruház mögötti nyomvonalon, valamint kutak lefúrása az Okmányiroda – Petőfi S. utca szakaszon. A talajvízsüllyesztéshez igazodó ütemben a Coop áruház és Okmányiroda közötti szakaszon folyamatos a szennyvízcsatorna közmű fektetése, bekötések kialakítása, aknák építése.
A vízvezeték építése továbbra is a Surányi üzletház Szálloda közötti szakaszon folyik. Itt a vízmintavételezést követően a DMRV kiértesítése után élőrekötés tervezett a hét végén. Ezen a szakaszon a gázvezeték építés, élőrekötés, TIGÁZ kiértesítés hasonló módon történik majd a héten. A kivitelező időben értesíti az érintetteket az élőrekötés és az ezzel járó közmű üzemszünet pontos időpontjáról.
Az elektromos építési munkák során erőátviteli, közvilágítási és távközlési kábeleket fektetnek a hivatal előtti, melletti területen, valamint a Gábor Áron utcában. A PM hivatal és a Török Ignác Gimnázium között a Petőfi S. utcán félpályás útburkolat lezárás, bontás mellett középfeszültségű kábelfektetése zajlik majd október 2-án. A tervek szerint még aznap este beton szintig helyre is állítják a burkolatot.
Az útépítés e héten folytatódik a PM hivatal előtti területen, talajjavító réteg terítésével; a Gábor Áron utca 7. – Sulyán cukrászda között szakaszon beton útalap készítésével. A PM hivatal – Átrium üzletház közötti területen a talajjavító réteg terítése után szintén beton útalap készítése zajlik majd. A Coop áruház Dózsa György út felöli oldalán pedig áruszállításra alkalmas út épül ki.


Az elkövetkező hét közműépítései munkanemenkénti bontásban:

Csapadékcsatorna építése:
Petőfi Sándor utcában lévő csapadék csatorna kiváltás során a munkaterületet érintő parkolók (kb.10 db) lezárása 2010.09.27; csőfektetés és aknaépítés 2010.09.28 - 09.30. Gépjárművel a polgármesteri hivatal parkolójába a bejutás folyamatosan biztosított (ideiglenes áthidalásokkal). Visszatakarás és parkolásra alkalmas darált beton/aszfalt felület kialakítása 2010.09.30; a parkolók visszaadása a gépjárművek részére 2010.10.01.
II. sz. rendelőintézetnél munkaárok földkiemelése 2010.09.29; csapadék csatorna építése és a hozzá tartozó aknák kivitelezése 2010.09.29-30; csatorna visszatakarása folyamatosan 2010.09.29-30.

Szennyvízcsatorna építése:
Coop közötti szakasz és Okmányiroda közötti szakaszon munkagödör kiemelése 2010.09.27 -10.03; csőfektetés, bekötések kialakítása és aknaépítés 2010.09.27 - 10.03. Visszatakarás csőfektetés után folyamatosan.

Vízvezeték építése:
Surányi üzletház – Szálloda közötti szakaszon vízminta vételezése ellenőrzése 2010.09.29; víz gerincvezeték élőre kötés 2010.10.02.-ig. Az egyedi rákötések a DMRV külön kiértesítése után szakfelügyelet mellett történik. Gyalogos forgalom folyamatosan biztosított.

Gázvezeték építése:
A Galéria étterem – Református templom közötti szakaszon gerincvezeték élőre kötés 2010.09.28.-ig. Az egyedi rákötések a TIGÁZ külön kiértesítése után szakfelügyelet mellett történik.

Elektromos kivitelezés:
A PM hivatal előtti részen közvilágítási földkábel és védőcső fektetése 2010.09.27 - 09.30; visszatakarás kábelfektetés után folyamatosan. A PM hivatal és átrium közötti szakaszon közvilágítási földkábel és védőcső fektetése 2010.09.27 - 09.30; visszatakarás kábelfektetés után folyamatosan.
A Gábor Áron utcában a közvilágítási földkábel és védőcső fektetése 2010.09.28 - 10.02; a 0,4 kV-os kábel fekteté-se 2010.09.28 - 10.02; visszatakarás kábelfektetés után folyamatosan.
A Gimnázium és PM hivatal között útburkolat félpályás lezárása 2010.10.02; útburkolat bontása 2010.10.02; a 22 kV-os, 0,4 kV-os kábelek védőcsövezése 2010.10.02; útburkolat helyreállítása beton szintig 2010.10.02.

Útépítési munkák:
A PM hivatal előtti területen talajjavító réteg terítése 2010.09.27 - 09.30. A Gábor Áron utca 7 – Sulyán cukrászda között útalap beton készítése. A PM hivatal – Átrium közötti területen talajjavító réteg készítése és betonozás. Coop áruház Dózsa György út felöli oldalán áruszállításra alkalmas út kiépítése.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az építkezés teljes ideje alatt a területen lévő Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Tormay Károly Egészségügyi Központ, bankok és üzletek bejárata a gyalogos forgalom számára, és a lehetőségekhez képest az áruszállítás számára is biztosított legyen. Egy ekkora volumenű építkezésnél ugyanakkor elkerülhetetlenek részleges korlátozások. Ezeket igyekszünk a minimumra csökkenteni.
Visszajelzéseik alapján az osb lapokból kialakított provizórikus járdákat igyekszünk egyenletesebb földalappal megépíteni és gondosabban ügyelni a lapok összekötésére, hogy megkönnyítsük rajtuk a gyalogos közlekedést.

A felújítás ideje alatt az érintett területen élők, üzletet üzemeltetők kérdéseikkel forduljanak bizalommal a kivitelező Laki Zrt. építésvezetőjéhez Pitt Sebestyénhez (tel.: 30/982-2109) és projektmenedzsment feladatokat ellátó Gödöllői Városfejlesztő Kft. munkatársaihoz (tel.: 28/545-525).

A Főtér Önöknek, Önökért épül!
A felújítás ideje alatt köszönjük türelmüket és megértésüket!

 

  Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Gödöllő Város Önkormányzata, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. | http://www.proregio.hu
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | http://www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg