Hirek  e-mailkezdőlapkedvencek közé

« vissza

Folytatódnak a munkálatok
2010-10-03 22:23:46

A talajvízszint-süllyesztés alatt a Petőfi Sándor utcai parkoló hivatal felőli oldala zárva lesz. Folyamatos a végleges terepszinteket biztosító támfalak alapozása, építése a hivatal előtt. A burkolatbontás eléri a Coop áruház melletti aszfaltos utat is.


A Főtér felújítását végző kivitelező Laki Zrt. tájékoztatása szerint 2010.10.04 – 10.10 között az alábbi munkálatokra számíthatnak:

Csatorna fektetés miatt át kell vágni a PM hivatal mögötti parkoló bejáratát is, de itt a behajtás folyamatosan biztosított lesz. A Török Ignác Gimnáziumhoz érkezők és a hivatal ügyfeleinek közlekedését meghatározóan befolyásolja a héten a Petőfi S. utcában végzett előkészítő fúrás és csatornaépítés. A talajvízszint-süllyesztés alatt a Petőfi Sándor utcai parkoló PM hivatal felöli oldala ZÁRVA lesz 2010.09.30-tól helyreállításig, előre láthatólag október végéig, és időnként az úttest is leszűkül valamelyest.
A szennyvíz csatorna építése a már talajvíz süllyesztett területekre, a Coop áruház – Okmányiroda közötti szakaszra koncentrálódik; míg a csapadékvíz elvezető csatorna építése a II. sz. rendelőnél, illetve a Petőfi Sándor utcában a trafóház és hivatal mögötti parkolók között tervezett a héten.
Az elektromos földkábelek építése részben a Gábor Áron utcában, részben a hivatal – Átrium üzletház közötti területeken, valamint a Török Ignác Gimnázium előtti részen zajlik majd a héten.
Folyamatos a végleges terepszinteket biztosító támfalak alapozása, építése a PM hivatal előtti és az Okmányiroda felé eső területen. Ugyanitt a talajjavító réteg terítése után a beton útalap kiépítése tervezett a hét folyamán.
A II. sz. rendelő előtti parkoló megszűnt. Mivel helyette a Főtéren parkolóhelyeket már igen nehéz biztosítani, a parkolás vagy a volt Rézgombos fölötti parkolóban, vagy a Művészetek Háza parkolójában lehetséges. Figyelem! Ez főként a rendelőben dolgozó orvosokat és ide érkező betegeket érinti.
A burkolatbontás eléri a Coop áruház melletti aszfaltos utat is október 3-án. Ideiglenes burkolattal az áruszállítás megoldható lesz október 4-től. Korlátozottan még biztosítható néhány parkoló a Református templom és a Coop előtti területen.
Figyelem! Újra megközelíthető a Polgármesteri Hivatal főbejárata az Okmányiroda felől az osb-járdán keresztül.

Az elkövetkező hét közműépítései munkanemenkénti bontásban:

Csapadékcsatorna építése
A II. sz. rendelőintézetnél munkaárok földkiemelése 2010.10.05; csapadék csatorna építése és a hozzá tartozó aknák kivitelezése 2010.10.05-06; csatorna visszatakarása folyamatosan 2010.10.05-06.

Szennyvízcsatorna építése
Coop áruház és az Okmányiroda közötti szakaszon munkagödör kiemelése 2010.09.27 - 10.03, csőfektetés, bekötések kialakítása és aknaépítés 2010.09.27 - 10.03; visszatakarás csőfektetés után folyamatosan.

Vákuumkutas talajvízszint süllyesztés
A III. szakaszon Petőfi Sándor utcában kutak elhelyezése 2010.10.06; leszívás várható indítása 2010.10.07; folyamatos süllyesztés 2010.10.07-tól.

Vízvezeték építése
Surányi üzletház – Szálloda közötti szakaszon víz gerincvezeték élőre kötés 2010.10.05.-ig. Az egyedi rákötések a DMRV külön kiértesítése után szakfelügyelet mellett történnek. Gyalogos forgalom folyamatosan biztosított.

Elektromos kivitelezés
A Gábor Áron utcában a közvilágítási földkábel és védőcső fektetése 2010.10.04 - 10.10. A 0,4 kV-os kábel fektetése 2010.10.04 - 10.10. Visszatakarás kábelfektetés után folyamatosan. A jelenlegi Invitel hálózaton átjárhatósági vizsgálatot végeznek.

Támfal és útépítés
PM hivatal és Okmány iroda előtti területen támfal építés folyamatosan 2010.10.04 - 10.10, alapozás és látszóbeton fal zsaluzása betonozása. PM hivatal előtti területen talajjavító réteg terítése 2010.10.04 - 10.08; Coop áruház Dózsa György út felöli oldalán áruszállításra alkalmas út kiépítése.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az építkezés teljes ideje alatt a területen lévő Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Tormay Károly Egészségügyi Központ, bankok és üzletek bejárata a gyalogos forgalom számára, és a lehetőségekhez képest az áruszállítás számára is biztosított legyen. Egy ekkora volumenű építkezésnél ugyanakkor elkerülhetetlenek részleges korlátozások. Ezeket igyekszünk a minimumra csökkenteni.

A felújítás ideje alatt az érintett területen élők, üzletet üzemeltetők kérdéseikkel forduljanak bizalommal a kivitelező Laki Zrt. építésvezetőjéhez Pitt Sebestyénhez (tel.: 30/982-2109) és projektmenedzsment feladatokat ellátó Gödöllői Városfejlesztő Kft. munkatársaihoz (tel.: 28/545-525).

A Főtér Önöknek, Önökért épül!
A felújítás ideje alatt köszönjük türelmüket és megértésüket!

  Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Gödöllő Város Önkormányzata, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. | http://www.proregio.hu
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | http://www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg