Hirek  e-mailkezdőlapkedvencek közé

« vissza

Lezárások a Petőfi Sándor utcában
2010-10-18 22:39:34

A szennyvízcsatorna-építés a Tormay Károly Egészségügyi Központ és a Petőfi Sándor utcai kereszteződésnél folytatódik. Beszűkült a közmű nyomvonal, a gyalogos közlekedés nehezen megoldható. A vízvezeték-építés miatt félpályás lezárás lesz a Petőri utcában. A vákuumkutas talajvíz-süllyesztés is eléri a Petőfi Sándor utcát, az ottani parkolókat is lezárják.Az elmúlt héten az alábbi munkálatokat végezték a főtéren:
Október 11-én megtörtént a trafóház áthelyezése és az ehhez kapcsolódó valamennyi elektromos kábel átkötése. Az Invitel távközlési vezetékének járda alá helyezése miatt a járdát felbontották a Sulyán cukrászda – Líceum nyomvonalon. Az ideiglenes járda a kerítésekkel együtt kiépült ezen a szakaszon.
A vízvezeték-építés a terveknek megfelelően a K&H bank környezetében zajlott a héten, míg a szennyvíz csatorna építése elérte az Okmányiroda – Tormay Károly Egészségügyi Központ közötti szűk területet. A platánfa nem bírta a közvetlen közelében zajló talajvízsüllyesztést, és a 4 méter mély közműárok kiásását, és kidőlt, sajnos, megmenteni már nem lehetet. Pótlásáról ugyanitt gondoskodnak. Hasonlóképpen menthetetlen volt az éppen a csatorna nyomvonalába eső patika előtti fenyő is. Helyére a közműépítés befejeztével új fa kerül.

Folytatódott az útépítés. A Coop és II. sz. rendelő környezetében talajjavító réteget terítettek, majd ezt követően beton útalap terítése és a térkő elhelyezése is elkezdődött. A Hivatal körüli területen is folyamatosan terítik az út alá kerülő talajjavító réteget, kavicságyat és rá a beton útalapot. Épültek a végleges terepszinteket biztosító támfalak az Okmányiroda felé eső területen. A hivatal és az Átrium üzletház közötti területen a növénykazetták földfeltöltése és a burkolatok építése folyik.
A szökőkútnál folytatódtak a medence betonozási és gépészeti munkái. A Sulyán cukrászda előtti vízjáték aknájának helyet adó gödör kiásása megtörtént.


A Főtér felújítását végző kivitelező Laki Zrt. tájékoztatása szerint 2010.10.18 - 10.24 között az alábbi munkálatokra  számíthatnak:
A szennyvízcsatorna 4 méter mély munkaárok kiemelése eléri a Tormay Károly Egészségügyi Központ és Petőfi Sándor utcai kereszteződést. Itt a mozgássérült rámpa alatt kell átsajtolni a csatornát. Itt nagyon beszűkült a közmű nyomvonal, a gyalogos közlekedést itt lesz a legnehezebb megoldani. Aki teheti, kerülje el ezt a csomópontot és más útvonalon közelítse meg úticélját. Mivel a rámpa megmarad, részben arra terelik a gyalogosforgalmat, illetve az egyik lépcsőt is folyamatosan szabadon hagyják.
A vízépítés időben kicsit később, de nyomvonalát tekintve lényegében követi a szennyvíz csatorna fektetését a K&H bank és a Petőfi Sándor utca közötti szakaszon. A vízvezeték átmegy a Petőfi Sándor utca túloldalára, ezért félpályás lezárással kell átvágni az úttestet.
A csapadékcsatorna még egy fázissal később, de szintén ezen az úton halad, a talajvíz-süllyesztés nyomvonalában a Coop és K&H bank környezetében. A vákuumkutas talajvíz-süllyesztés folytatódik a Petőfi Sándor utcai parkolók Hivatal mögötti részén, a munka a hét közepétől eléri az Átrium üzletház Petőfi Sándor utcai frontját, ezért az ottani parkolókat is lezárják.
Elektromos, közvilágítási és távközlési kábelfektetés indul a Gábor Áron utcában a Petőfi térig. A gyalogos forgalom a járdán illetve az ideiglenes járdákon biztosított lesz. Elbontják a régi trafóházat. Invitel kábelek áthelyezése folyamatos lesz a már felbontott Sulyán cukrászda – Líceum szakaszon, majd ezt követően a Sulyán cukrászda – Surányi áruház szakaszon is. Itt nagyon nehéz lesz az üzletek gyalogos megközelítését biztosítani, mivel teljesen a falig fel kell bontani a burkolatot és a munkaárkot is az épületek közvetlen közelében kell kiásni.
Tovább építik a végleges terepszinteket biztosító támfalakat az Okmányiroda előtti területen. Útépítésnél alépítményi munkák következnek a Coop mögötti területen és a PM hivatal előtt a Sulyán cukrászdáig. Térburkolat építés zajlik a PM hivatal főbejáratánál és a Gábor Áron utcai járdákon, valamint a II. sz. orvosi rendelőnél.
A szökőkútnál folytatódnak a medence szerkezeti betonozási és gépészeti munkái.


Az elkövetkező hét közműépítései munkanemenkénti bontásban:

Szennyvízcsatorna építése:
Petőfi Sándor utcai szakasz munkagödör kiemelése 2010.10.18 - 10.24; csőfektetés, bekötések kialakítása és aknaépítés 2010.10.18 - 10.24. Sulyán cukrászda – Református templom közötti szakaszon munkagödör kiemelése 2010.10.18 - 10.24; csőfektetés, bekötések kialakítása és aknaépítés 2010.10.18 - 10.24. Gyalogos forgalom biztosított az ideiglenesen kiépített járdákon.

Vízvezeték építése:
A K&H bank és Petőfi Sándor utcai rákötés között munkaárok földkiemelése 2010.10.18 - 10.24; vízvezeték építése és a hozzá tartozó bekötések kivitelezése 2010.10.18 - 10.24. Az útburkolat bontásával a forgalom félútpályán biztosított.

Csapadékcsatorna építése:
Coop és K&H bank környezetében munkaárok földkiemelése 2010.10.18 - 10.24; csapadék csatorna építése és a hozzá tartozó aknák kivitelezése 2010.10.18 - 10.24. Gong és K&H bank környezetében munkaárok földkiemelése 2010.10.22-től; csapadék csatorna építése és a hozzá tartozó aknák kivitelezése 2010.10.22-től; meglévő-kiépített szakasz összekötésével. Sulyán cukrászda és Hotel között munkaárok földkiemelése 2010.10.18 - 10.24; csapadék csatorna építése és a hozzá tartozó aknák kivitelezése 2010.10.18 - 10.24. Gyalogos forgalom biztosított az ideiglenesen kiépített járdákon.

Vákuumkutas talajvízszint süllyesztés:
A 4. szakaszon Petőfi Sándor utcában kutak elhelyezése 2010.10.18, leszívás várható indítása 2010.10.20; folyamatos süllyesztés 2010.10.20-től. Az Átrium előtti parkoló a Petőfi Sándor utcában lezárásra kerül, az üzletház áruszállítása a Gábor Áron utca felöl, illetve a járdán biztosítható.

Elektromos kivitelezés:
A Gábor Áron utcában 0,4 kV-os, távközlési kábel, és közvilágítási kábelek fektetése 2010.10.18-tól a Petőfi térig. A gyalogos forgalom biztosított a járdán illetve az ideiglenes járdákon. Az Invitel távközlési alépítmény és aknák áthelyezése 2010.10.18-től; a gyalogos forgalom biztosított az ideiglenesen kialakított gyalogjárdákon.

Támfal- és útépítés:
Okmány iroda előtti területen támfalépítés folyamatosan 2010.10.18 - 10.24; alapozás és látszóbeton fal zsaluzása betonozása. Út alépítményi munkák folynak a Coop mögötti területen és a PM hivatal előtt a Sulyán cukrászdáig. Térburkolat helyezése folyik a PM hivatal főbejáratánál és a Gábor Áron utcai járdákon, valamint a II. sz. orvosi rendelőnél.

Szökőkút és vízjáték építési munkák:
A szökőkút medencéjének szerkezet betonozási munkái 2010.10.18-tól történnek. A vízjáték medence betonozási munkái 2010.10.18-tól; vízgépészeti szerelések kivitelezése 2010.10.21-től.


A felújítás ideje alatt az érintett területen élők, üzletet üzemeltetők kérdéseikkel forduljanak bizalommal a kivitelező Laki Zrt. építésvezetőjéhez Pitt Sebestyénhez (tel.: 30/982-2109) és projektmenedzsment feladatokat ellátó Gödöllői Városfejlesztő Kft. munkatársaihoz (tel.: 28/545-525).

A Főtér Önöknek, Önökért épül!
A felújítás ideje alatt köszönjük türelmüket és megértésüket!

  Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Gödöllő Város Önkormányzata, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. | http://www.proregio.hu
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | http://www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg