Hirek  e-mailkezdőlapkedvencek közé

« vissza

Továbbra is sok a közműépítés
2010-11-01 21:37:32

Ezen a héten is egyszerre több helyszínen zajlik a megfeszített munka, amely az időjáráson kívük most az Invitel kábelfektetéséhez igazodik.


A Főtér felújítását végző kivitelező Laki Zrt. tájékoztatása szerint 2010.11.02 - 11.07 között az alábbi munkálatokra számíthatnak:

A csapadékcsatorna hiányzó szakaszának kiépítése tervezett az elbontott trafó környezetében, a Petőfi Sándor utca szélében a parkolók mentén, továbbá a Sulyán cukrászda – Hotel – Coop áruház szakaszokon, utóbbinál az Invitel távközlési vezeték áthelyezéséhez igazodva térben és időben egyaránt.
A szennyvízcsatorna építése folytatódik a Petőfi Sándor utcai lezárt parkolóknál. Itt több helyen közműfeltárást kell végezni a csatornahálózat valós állapotának feltérképezése érdekében. A járda lezárása miatt itt a gyalogosok a Hivatal parkolóján át közlekedhetnek. A Petőfi Sándor utca ezen szakaszán félpályás útlezárás volt és marad, jelzőőrös forgalomirányítással.

A vákuumkutas talajvíz-süllyesztés folytatódik az utolsó szakaszon a Petőfi Sándor utcai parkolók Hivatal mögötti részén, az Átrium üzletház mellett végig, majd egy törés után egészen a Gábor Áron utcáig. Ezeken a szakaszokon a parkolók lezárása megmarad, amíg a talajvízsüllyesztés után a csatorna meg nem épül.
A vízvezeték építése a Coop áruház – Dózsa Gy. út közötti szakaszon tervezett. Az élőrekötés néhány órás vízszünetet igényel majd. Erről a DMRV kiértesíti az érintett fogyasztókat. A régi, megszűnő vízvezeték bontása a Sulyán cukrászda előtt majd csak az élőrekötések után kezdődik. A Coop áruház bejárata a burkolatbontások után ideiglenes bejárón át lesz biztosított.

A Gábor Áron utcában a járda szélébe fektetik a 0,4 kV-os, a távközlési- és a közvilágítási kábeleket. A Gábor Áron utcában a kandeláberek alapvasalatainak betonozása következik. A gyalogos forgalom biztosítva lesz részben a járdán, illetve az osb-lapokon az úttesten. Az Invitel távközlési kábelének áthelyezése várhatóan a hét végéig megtörténik. Ez azért fontos, mert a többi közmű nyomvonala és fektetése az Invitel kábeléhez igazodik.
Az út- és támfal építés lényegében folytatódik: a K&H bank melletti területen látszóbeton fal zsaluzás-betonozás; út alépítmény építés a Coop áruház mögötti területen, valamint a II. sz. orvosi rendelő környezetében és a PM hivatal előtt kialakítandó lépcső alatti területen. Folytatódik a térburkolatok építése a PM hivatal főbejárata előtt, valamint a Gábor Áron utca Átrium üzletház felöli oldali járdákon.

Az elkövetkező hét (10.25 – 10.31) közműépítései munkanemenkénti bontásban:

Csapadékcsatorna építése:
A Petőfi Sándor utcában a pótszakasz kiépítése a szennyvízcsatorna fektetése után 2010.11.07-ig történik. A Sulyán cukrászda és Hotel között a csapadékcsatorna építése várhatóan (az Invitel hálózatának felújításától függ) 2010.11.07. A Coop és Hotel között munkagödör kiemelése 2010.11.03 - 11.07; csőfektetés, bekötések kialakítása és aknaépítés 2010.11.03 - 11.07; visszatakarás csőfektetés után folyamatosan történik.

Szennyvízcsatorna építése:
A Petőfi Sándor utcai szakaszon munkagödör kiemelése 2010.11.01 - 11.07; csőfektetés, bekötések kialakítása és aknaépítés 2010.11.01 - 11.07; visszatakarás csőfektetés után folyamatosan. A gépjármű forgalom félútpályán jelzőőrökkel biztosított. A Gábor Áron utcai rákötések kialakítása a Petőfi Sándor utcai csatorna élőrekötése után történik. A Galéria étterem - Református templom közötti munkavégzés (Inviteltől függ) 2010.11.07.

Vákuumkutas talajvízszint süllyesztés:
A 3.- 4. szakaszon folyamatos süllyesztés 2010.10.28-tól. A 3. szakasz bontása 2010.11.02-től várható. Az Átrium parkoló a Petőfi Sándor utca részen lezárásra kerül. Az áruszállítás a Gábor Áron utca felöl biztosított az Átriumnál.

Vízvezeték építése:
A Coop és Dózsa György út közötti szakaszon munkaárok kiemelése 2010.11.01 - 11.07; bekötések kialakítása 2010.11.01 - 11.07; visszatakarás csőfektetés után folyamatosan. A Coop bejárata ideiglenes bejárón biztosított lesz. A régi, megszűnő vízvezeték bontása kezdődik a Sulyán cukrászda előtt az élőrekötések után.

Elektromos kivitelezés:
A Gábor Áron utcában 0,4 kV-os, távközlési kábel, és közvilágítási kábelek fektetése folyik 2010.11.01-tól a Petőfi térig a járdában. A Gábor Áron utcai kandeláberek alapvasalatainak betonozását végzik. A gyalogos forgalom biztosított a járdán, illetve az ideiglenes járdákon. Inviteles távközlési kábelek áthelyezése várhatóan 2010.11.07-ig megtörténik. A gyalogos forgalom biztosított lesz az ide-iglenesen kialakított gyalogjárdákon.

Gázvezeték építése:
Galéria étterem - Református templom közötti szakaszon (Inviteltől függ) 2010.11.07.

Támfal építés:
A K&H Bank melletti területen folyamatosan végzik a támfal építést 2010.11.01 - 11.07; (alapozás és látszóbeton fal zsaluzása betonozása).
Útépítési munkák:
Alépítményi munkák folynak a Coop mögötti területen az emlékmű környezetében, a PM hivatal előtt Sulyán cukrászdáig és a II. sz. rendelő környezetében. Térburkolat elhelyezését végzik a PM hivatal főbejáratánál, a Gábor Áron utcai járdákon, a II. sz. orvosi rendelő környezetében, valamint a PM hiva-talnál a lépcső alatti területen. A mélygarázs két oldalán lévő beközlekedő útvonal végleges lezárásra kerül, a Dózsa György út – Mozi közötti új útszakasz alapjának megépítése után.
Bontási munkák:
A Coop környezetében burkolat és alépítmény bontás történik.
Szökőkút és vízjáték építési munkái:
A szökőkút medencéjének burkolási munkáit végzik 2010.11.07-ig. A vízjáték vízgépészeti szerelése 2010.10.27-től folyamatosan történik.

Igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy az építkezés teljes ideje alatt a területen lévő intézmények, hivatalok, bankok és üzletek bejárata a gyalogos forgalom számára és a lehetőségekhez képest az áruszállítás számára is biztosított legyen. 

A felújítás ideje alatt az érintett területen élők, üzletet üzemeltetők kérdéseikkel forduljanak bizalommal a kivitelező Laki Zrt. építésvezetőjéhez Pitt Sebestyénhez (tel.: 30/982-2109) és projektmenedzsment feladatokat ellátó Gödöllői Városfejlesztő Kft. munkatársaihoz (tel.: 28/545-525).

A Főtér Önöknek, Önökért épül!
A felújítás ideje alatt köszönjük türelmüket és megértésüket!

  Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Gödöllő Város Önkormányzata, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. | http://www.proregio.hu
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | http://www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg