Dokumentumok  e-mailkezdőlapkedvencek közéOrganizációs terv - A kivitelezés menete (Gödöllő főtér)
Környezetrendezési terv, A kivitelezés zónái, A kivitelezés fázisai, Forgalomtechnikai koncepcióterv, Műszaki ütemterv

Gödöllő Városfejlesztési koncepció
A koncepció alapelemei, A város mentális térképe, Szakági koncepciók, Operatív program elemei

Gödöllő Város - Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008-2013)
A város szerepének meghatározása a településhálózatban, Helyzetértékelés, A városrészek elemzése, A stratégia céljai, Akcióterületek bemutatása

Gödöllő Főtér / Belváros - Akcióterületi terv
A településfejlesztési akcióterület kijelölése, Helyzetelemzés, Megvalósítás intézményi kerete, Költség-haszon elemzés

Gödöllő Város Önkormányzata uniós forrással támogatott pályázatai
Gödöllői Civil Kerekasztal - 2009. június 12.
Dr Gémesi György polgármester előadása

Tájékoztató Gödöllő Város Önkormányzatának pályázati tevékenységéről és a pályázatok megvalósításáról
Lakossági Fórum - 2010. január 27.
Dr. Gémesi György polgármester előadása

  Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Gödöllő Város Önkormányzata, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17. | http://www.proregio.hu
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | http://www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg